april 2004.

Odluka o utvrđivanju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohji

Dosledno Rezoluciji Narodne skupštine Republike Srbije o Kosovu i Metohiji od 26. marta 2004. godine, Deklaraciji Narodne skupštine Republike Srbije o Kosovu i Metohiji od 27. avgusta 2003. godine, Deklaraciji Narodne skupštine Republike Srbije o stanju na Kosovu i Metohiji, obavezama međunarodne zajednice i Vlade Republike Srbije od 31. maja 2001. godine i Rezoluciji Narodne …

Odluka o utvrđivanju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohji Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96), U R E D B U I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2004. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i …

Uredba o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ IZVOZA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2004. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se …

Uredba o korišćenju sredstava za podsticaj izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2004. godinu

Na osnovu člana 61. Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS“, br.46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2004.GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2004.godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni …

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2004. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU Član 1. U Zakonu o finansijskom lizingu (“Službeni glasnik RS“, broj 55/03), posle člana 50. dodaje se član 50a, koji glasi: “Član 50a Način vođenja registra, upis podataka iz ugovora o lizingu, davanje podataka iz registra, kao i oblik i sadržinu zahteva za upis u …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR Član 1. U Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (“Službeni glasnik RS“, broj 57/03), posle člana 65. dodaje se član 65a, koji glasi: “Član 65a Način vođenja Registra zaloge, upis založnih prava i drugih podataka …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Pročitaj više »

12. sednica Vlade Republike Srbije, 22. april 2004. godine

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE I Razrešava se DRAGANA MLADENOVIĆ dužnosti sekretara Ministarstva za kapitalne investicije. I I Ovo rešenje …

12. sednica Vlade Republike Srbije, 22. april 2004. godine Pročitaj više »

13. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2004. godine

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE I Razrešava se DRAGANA MLADENOVIĆ dužnosti sekretara Ministarstva za kapitalne investicije. II Ovo rešenje objaviti …

13. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2004. godine Pročitaj više »

Agencije i kancelarije

12. sednica Vlade Republike Srbije, 22. april 2004. godine Na osnovu člana 18. stav 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije(„Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04 i 25/04), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjUSEKRETARA …

Agencije i kancelarije Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE I Razrešava se DRAGANA MLADENOVIĆ dužnosti sekretara Ministarstva za kapitalne investicije. I I Ovo rešenje …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »