jul 2004.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2004. GODINU Član 1. U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96 i 32/97), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE U REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI Član 1. U …

Uredba o izmeni Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini Pročitaj više »

Uredba o uslovima davanja na zajam i korišćenje roba iz republičkih robnih rezeervi

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o robnim rezervama (“Službeni glasnik RS“, broj 18/92), člana 49. Zakona o robnim rezervama (“Službeni list SFRJ“, broj 58/89 i “Službeni list SRJ“, br. 16/93 i 6/97) Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O USLOVIMA DAVANjA NA ZAJAM I KORIŠĆENjE ROBA IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI I UVODNA ODREDBA Član …

Uredba o uslovima davanja na zajam i korišćenje roba iz republičkih robnih rezeervi Pročitaj više »

Izveštaj Vlade Republike Srbije o sprovođenju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji

Izveštaj Vlade Republike Srbije o sprovođenju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji Plan Vlade Republike Srbije za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji usvojila je Narodna skupština Republike Srbije 29. aprila ove godine. Treba, i ovom prilikom, istaći da je Narodna skupština ovaj Plan usvojila bez ijednog glasa protiv. …

Izveštaj Vlade Republike Srbije o sprovođenju Plana za političko rešenje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i člana 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu («Službeni glasnik RS», broj 33/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2004. GODINU Član 1. U Uredbi o …

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu Pročitaj više »

Predlog uredbe o korisnicima eksternih informacija Bezbednosno-informativne agencije i vrstama edicija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, broj 42/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORISNICIMA EKSTERNIH INFORMACIJA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE I VRSTAMA EDICIJA Član 1. U skladu sa smernicama Vlade Republike Srbije i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije, Bezbednosno-informativna agencija (u daljem tekstu: Agencija) dužna …

Predlog uredbe o korisnicima eksternih informacija Bezbednosno-informativne agencije i vrstama edicija Pročitaj više »

26. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2004. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I Razrešava se dr LjUBINKO RAKONjAC dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne …

26. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2004. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta

Z A K O N O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O RESTRUKTURIRANJU DUGA PO NFA I TDFA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNOG KOORDINACIONOG KOMITETA Član 1. Ratifikuje se Memorandum o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta, potpisan 7. jula 2004. godine, u originalu na engleskom jeziku. …

Predlog zakona o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta Pročitaj više »

25. sednica Vlade Republike Srbije, 8. jul 2004. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01, 65/01 i 55/04), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KOVINU …

25. sednica Vlade Republike Srbije, 8. jul 2004. godine Pročitaj više »