novembar 2006.

168. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2006. godine

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANjE …

168. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Predlog zakona o privrednim prestupima

Predlog zakona o privrednim prestupima Deo prvi Opšte odredbe Glava prva Osnovna pravila Član 1. Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi i načela odgovornosti za privredne prestupe, sistem privrednoprestupnih sankcija i pravila postupaka u kojim se odgovornim učiniocima privrednih prestupa izriču privrednoprestupne sankcije, donose druge odluke i izvršavaju pravnosnažne odluke. Član 2. Nikome ne može …

Predlog zakona o privrednim prestupima Pročitaj više »

Predlog zakona o sprovođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju

PREDLOG ZAKONA O SPROVOĐENjU KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIšTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUžJA I O NJEGOVOM UNIšTAVANJU OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom propisuju se zabrane i ograničenja razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i hemijskih supstanci koje služe za proizvodnju tog oružja, način i uslovi upravljanja hemijskim supstancama sa dvostrukom namenom, što …

Predlog zakona o sprovođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju Pročitaj više »

d) Nacionalne službe za zapošljavanje Tabela

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA …

d) Nacionalne službe za zapošljavanje

Tabela Pročitaj više »

g) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE …

g) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Pročitaj više »

v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I …

v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti Pročitaj više »

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I …

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika Pročitaj više »

PREDLOZI ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI na finansijske planove za 2007. godinu a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I …

PREDLOZI ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI na finansijske planove za 2007. godinu

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih Pročitaj više »