februar 2009.

63. sednica Vlade Republike Srbije, 26. februar 2009. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU …

63. sednica Vlade Republike Srbije, 26. februar 2009. godine Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i …

Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Pročitaj više »

Uredba o Programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), Vlada donosi U R E D B U O PROGRAMU I NAČINU POLAGANjA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA Sadržina uredbe Član Ovom uredbom uređuje se program i način polaganja državnog stručnog ispita za rad u ministarstvima, …

Uredba o Programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva vodoakumulacije „Stuborovni“

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada, na predlog Republičke agencije za prostorno planiranje, donosi O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA VODOAKUMULACIJE …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva vodoakumulacije „Stuborovni“ Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2009. GODINI Član …

Uredba o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini Pročitaj više »

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ JAČANjE LjUDSKIH …

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz jačanje ljudskih kapaciteta zemljoradničkih zadruga u 2009. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I …

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za razvoj i unapređenja stočarstva za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za razvoj i unapređenja stočarstva za 2009. godinu Pročitaj više »