april 2009.

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 16/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I Razrešava se …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Zaključak o utvrđivanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” , br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine, koji je odštampan uz …

Zaključak o utvrđivanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa mera za refinansiranje dugoročnih obaveza po osnovu investicionih ulaganja u proizvodnju duvana u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr.zakon, 66/05, 101/05-dr.zakon, 62/06-dr.zakon i 85/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o utvrđivanju programa mera za refinansiranje dugoročnih obaveza po osnovu investicionih ulaganja u proizvodnju duvana u 2009. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju sredstava za podršku razvoju sela kroz povećanje konkurentnosti poljoprivrede za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O NACIONALNIM PRIZNANjIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta i …

Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta Pročitaj više »

Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju

Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 10. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/2007) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O MERAMA PRIPRAVNOSTI DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA, ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I …

Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju Pročitaj više »

Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu

Na osnovu člana 81. stav 7. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), Vlada donosi U R E D B U o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu Član 1. Ovom uredbom uređuje se način i postupak izvršavanja obaveze planiranja odbrane državnih organa, organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica …

Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu Pročitaj više »

Predlog odluke o usvajanju Strategije odbrane Republike Srbije

PREDLOG Na osnovu člana 99. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije, člana 9. stav 2. tačka 3) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, broj 116/07), a u vezi sa članom 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 14/09 – prečišćen tekst), Narodna skupština donosi ODLUKU O USVAJANjU STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE …

Predlog odluke o usvajanju Strategije odbrane Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog odluke o usvajanju Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

PREDLOG Na osnovu člana 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, člana 9. stav 2. tačka 2) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, broj 116/07), a u vezi sa članom 136. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 14/09– prečišćen tekst), Narodna skupština donosi ODLUKU O USVAJANjU STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE …

Predlog odluke o usvajanju Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije Pročitaj više »