novembar 2009.

183. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2009. godine

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA …

183. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM Član 1. …

Uredba o izmenama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2010. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2010. godinu Član 1. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2010. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj …

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2010. godinu Pročitaj više »

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O TEHNIČKOJ I FINANSIJSKOJ SARADNjI Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Ugovorne strane) Imajući u vidu prijateljske veze između dve zemlje, U želji da dalje jačaju ove veze i razvijaju plodnu tehničku i finansijsku saradnju između dve zemlje, Priznajući da će razvoj …

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O TEHNIČKOJ I FINANSIJSKOJ SARADNjI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji, sačinjen u Beogradu, 26. oktobra 2009. godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sačinjen u Podgorici 29. oktobra 2009. godine. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Crne Gore o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan 4. novembra 2009. godine u Beogradu, u originalu …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Pročitaj više »