jul 2010.

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu Pročitaj više »

301. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jul 2010. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU …

301. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jul 2010. godine Pročitaj više »

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 244. stav 5, a u vezi sa članom 9. stav 2. tačka 16. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), Vlada donosi UREDBU O VREMENU ODMORA I UPRAVLjANjA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLjAJU MEĐUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA …

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O METODOLOGIJI ZA RAZVRSTAVANjE JEDINICA RAZVRSTAVANjA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI Član 1. Ovom uredbom uređuje se metodologija za razvrstavanje jedinica razvrstavanja …

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu Pročitaj više »

Uredba o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, broj 70/07), Vlada donosi UREDBU O SUBVENCIONISANjU PRODAJE …

Uredba o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o vrsti, obliku i sadržaju službene legitimacije i izgledu značke Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS” broj 88/09) i 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U o vrsti, obliku i sadržaju službene legitimacije i izgledu značke Vojnobezbednosne agencije i …

Uredba o vrsti, obliku i sadržaju službene legitimacije i izgledu značke Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije Pročitaj više »