januar 2011.

393. sednica Vlade Republike Srbije, 28. januar 2011. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ …

393. sednica Vlade Republike Srbije, 28. januar 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE PONUĐAČA KOJI MOGU UČESTVOVATI U REALIZACIJI …

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize Pročitaj više »

391. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2011. godine

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o vojno-tehničkoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA …

391. sednica Vlade Republike Srbije, 27. januar 2011. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o vojno-tehničkoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o svečanom uručivanju, nošenju i isticanju odlikovanja i o evidenciji o odlikovanim licima

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O SVEČANOM URUČIVANjU, NOŠENjU I ISTICANjU ODLIKOVANjA I O EVIDENCIJI O ODLIKOVANIM …

Uredba o svečanom uručivanju, nošenju i isticanju odlikovanja i o evidenciji o odlikovanim licima Pročitaj više »

Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava

Na osnovu člana 201. stav 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O NAČINU PLAĆANjA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava Pročitaj više »

Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O USTANOVLjAVANjU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Član 1. Ovom uredbom ustanovljavaju se …

Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke

P R E D L O G Z A K O N A O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD SOCIETE GENERALE UZ GARANCIJU SVETSKE BANKE Član 1. Republika Srbija zadužiće se za kredit u evrima u protivvrednosti iznosa do 400.000.000 američkih dolara, kod Societe Generale (u daljem tekstu: Banka) uz garanciju Svetske banke, za finansiranje budžetskog …

Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Societe Generale uz garanciju Svetske banke Pročitaj više »

389. sednica Vlade Republike Srbije, 21. januar 2011. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO” U …

389. sednica Vlade Republike Srbije, 21. januar 2011. godine Pročitaj više »