decembar 2012.

41. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

41. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2012. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2011. godinu

PREDLOG Na osnovu člana 21. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI …

Uredba o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

Vlada donosi Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i kriterijumi za dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini (u daljem tekstu: krediti) radi realizacije sledećih ciljeva: 1) podrška građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje; 2) kupovina, odnosno izgradnja stambenih jedinica kategoriji građana kojima je rešavanje stambenog pitanja najvažnije, kroz podizanje kreditne sposobnosti i smanjenje kamatne …

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac
akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija
Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju naknade za pružanje usluga iz oblasti meteorološke i hidrološke delatnosti

Na osnovu člana 15. stav 3. i člana 33. stav 5. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o utvrđivanju naknade za pružanje usluga iz oblasti meteorološke i hidrološke delatnosti Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), a u vezi sa članom 59. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka i 93/12), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O MERAMA PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE …

Uredba o izmeni Uredbe o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Ha osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US …

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o statutima ordena i medalja

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O STATUTIMA ORDENA I …

Uredba o dopuni Uredbe o statutima ordena i medalja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US i 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE …

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga Pročitaj više »