jul 2013.

Uredba o utvrđivanju programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM …

Uredba o utvrđivanju programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2013. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. …

Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500 ”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12- US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” Član 1. Ovom uredbom se uređuje …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500 ” Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa unapređenja institucionalne infrastrukture-standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE-STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE …

Uredba o utvrđivanju programa unapređenja institucionalne infrastrukture-standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA POD …

Uredba o uslovima pod kojima strana plovila mogu da plove i državnim vodnim putevima radi ulaska u domaće luke otvorene za međunarodni saobraćaj Pročitaj više »

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLjIVO” i „INTERNO” u Bezbednosno-informativnoj agenciji

Ha osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO” i …

Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLjIVO” i „INTERNO” u Bezbednosno-informativnoj agenciji Pročitaj više »

Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava

Na osnovu člana 88. stav 3. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 5/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O ZAŠTITI OD NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA I. UVODNE ODREDBE Član …

Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU S P O R A Z U MA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sačinjen u Beogradu 6. juna 2013. godine, u dva originalna …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja Pročitaj više »

Predlog zakona o legalizaciji objekata

PREDLOG ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi za izdavanje upotrebne dozvole, kao i druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata. Član 2. Ovaj zakon se ne primenjuje na objekte koji …

Predlog zakona o legalizaciji objekata Pročitaj više »