april 2014.

1. sednica Vlade Republike Srbije, 28. april 2014. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O …

1. sednica Vlade Republike Srbije, 28. april 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2014. godinu Pročitaj više »

150. sednica Vlade Republike Srbije, 11. aprila 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 2. …

150. sednica Vlade Republike Srbije, 11. aprila 2014. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US), Vlada donosi O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE” Član …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama
Svetog Save”
Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa nuklearne sigurnosti i bezbednosti

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 93/12), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), Vlada …

Uredba o utvrđivanju Programa nuklearne sigurnosti i bezbednosti Pročitaj više »

Uredba o merama bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih materijala

Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 93/12), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), Vlada …

Uredba o merama bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih materijala Pročitaj više »