april 2015.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »

Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 12. stav 6. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US …

Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE Član 1. Potvrđuje se Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece, koja je pod okriljem Haške konferencije za …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece Pročitaj više »

Predlog zakona o spomen obeležjima

PREDLOG ZAKON O SPOMEN OBELEŽJIMA Član 1. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeće značenje: 1) spomen obeležje jeste vojno groblje i pojedinačni grob, nadgrobni spomenik, spomen kosturnica, kapela i spomen crkva, spomenik, javno spomen obeležje, spomen ploča, mesto stradanja i znamenito mesto i drugi pijetetni simbol, koji se smatra tvorevinom od …

Predlog zakona o spomen obeležjima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku

KONVENCIJA O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU REPUBLIKA AUSTRIJA, REPUBLIKA FINSKA, REPUBLIKA ISLAND, KRALJEVINA NORVEŠKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA u daljem tekstu zemlje EFTA, EVROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA, u daljem tekstu Zajednica, UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazume o slobodnoj trgovini između Zajednice i svake od zemalja EFTA, UZIMAJUĆI U OBZIR Zajedničku deklaraciju o stvaranju Evropskog ekonomskog prostora, koju su …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

Član 3. O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada. O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove finansija. Član 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

OBRAZLOŽENJE 1. Ustavni osnov za donošenje Zakona Ustavni osnov za pristupanje ove konvencije je član 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama. 2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora Vlada Republike Srbije je 29. aprila 2008. godine …

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima, potpisan 5. juna 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, potpisan 5. juna 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Ugovora u originalu …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O IZRUČENJU Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, potpisan 5. juna 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Ugovora u originalu na srpskom jeziku glasi: UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju Pročitaj više »