februar 2007.

Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za …

Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost Pročitaj više »

182. sednica Vlade Republike Srbije, 8. februar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 17. st. 1. i 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA …

182. sednica Vlade Republike Srbije, 8. februar 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 262. stav 2. i člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA …

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korisćenja sredstava za razvoj turizma za januar – mart 2007. godine

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), a u vezi sa članom 6. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 …

Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korisćenja sredstava za razvoj turizma za januar – mart 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o standardizaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OSNIVANjU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I CRNE GORE Član …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju
Srbije i Crne Gore
Pročitaj više »

Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Bagremar“ Karta uredbe

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Bagremar“

Karta uredbe Pročitaj više »