februar 2007.

186. sednica Vlade Republike Srbije, 22. februar 2007. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š …

186. sednica Vlade Republike Srbije, 22. februar 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O STAVLjANjU POD KONTROLU KORIŠĆENjA I PROMETA DIVLjE FLORE I FAUNE …

Uredba o izmenama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 -dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za januar-mart 2007. godine Pročitaj više »

185. sednica Vlade Republike Srbije, 16. februar 2007. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) ), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav …

185. sednica Vlade Republike Srbije, 16. februar 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „MESEC BORBE PROTIV …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH …

Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za januar-mart 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o načinu i bližim kriterijumima za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora za određena pravna lica

Na osnovu člana 11. st. 2. i 4. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS”, broj 47/06) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU …

Uredba o načinu i bližim kriterijumima za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora za određena pravna lica Pročitaj više »

Uredba o dopunama uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova Podaci o cenama lekova na veliko

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS” , br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU o dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova Član 1. U Uredbi …

Uredba o dopunama uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Podaci o cenama lekova na veliko Pročitaj više »