april 2009.

Uredba o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 195. i 217. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni list SFRJ”, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, „Službeni list SRJ”, br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Vlada donosi UREDBU o …

Uredba o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa
prebivalištem u Republici Srbiji
Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. …

Uredba o izmeni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom
robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga
Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o premiji za mleko za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2009. GODINU Član …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o premiji za mleko za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/07, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA PODRŠKE NEKOMERCIJALNIM POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U 2009. …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o korišćenju sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima u 2009. godini Pročitaj više »

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2009. DO 2012. GODINE 1. UVOD Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine (u …

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike, koji je potpisan 26. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPAR Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar, koji je potpisan 23. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

BROJ ZAJMA 7651-YF Sporazum o zajmu (Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora) između REPUBLIKE SRBIJE i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Datum 30 mart, 2009 godine SPORAZUM O ZAJMU Sporazum zaključen 30. marta 2009. godine, između REPUBLIKE SRBIJE (Zajmoprimca) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banke) za potrebe obezbeđenja finansiranja kao …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Pročitaj više »

81. sednica Vlade Republike Srbije, 16. april 2009. godine

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

81. sednica Vlade Republike Srbije, 16. april 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »