jun 2009.

Uredba o izmenama Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI Član 1. U …

Uredba o izmenama Uredbe o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi Pročitaj više »

Uredba o subvencionisanju prodaje traktora i automobila u Republici Srpskoj i uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite za proizvode i usluge iz Republike Srpske u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 70/07), Vlada donosi UREDBU …

Uredba o subvencionisanju prodaje traktora i automobila u Republici Srpskoj i uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite za proizvode i usluge iz Republike Srpske u 2009. godini Pročitaj više »

113. sednica Vlade Republike Srbije, 25. jun 2009. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

113. sednica Vlade Republike Srbije, 25. jun 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Zaključak o usvajanju Mera za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvajaju se Mere za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize, koje su sastavni deo ovog zaključka. 2. Za praćenje mera iz tačke 1. ovog zaključka zadužuje …

Zaključak o usvajanju Mera za pomoć medijima u uslovima ekonomske krize Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O POLICIJSKOJ SARADNjI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji, koji je potpisan 25. maja 2009. godine u Rijeci, u originalu na srpskom i hrvatskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i
Vlade Republike Hrvatske o policijskoj saradnji
Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom o sprovođenju Sporazuma

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NELEGALAN SA PROTOKOLOM O SPROVOĐENjU SPORAZUMA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom o sprovođenju …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom o sprovođenju Sporazuma Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE DANSKE O PODSTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Danske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sačinjen 15. maja 2009. godine u Kopenhagenu, u originalu na srpskom, danskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Republike …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja Pročitaj više »