avgust 2010.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO FISKALNE KASE Član …

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Pročitaj više »

312. sednica Vlade Republike Srbije, 26. avgust 2010. godine

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU …

312. sednica Vlade Republike Srbije, 26. avgust 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o preventivnim merama za bezbedan izdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i članom 73. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 85/05, 101/05, 34/06 i 104/09), Vlada donosi UREDBU O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI …

Uredba o preventivnim merama za bezbedan izdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama Pročitaj više »

Uredba o izgledu i načinu korišćenja znakova, simbola i drugih obeležja i oznaka Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U o izgledu i načinu korišćenja znakova, simbola i drugih obeležja i oznaka …

Uredba o izgledu i načinu korišćenja znakova, simbola i drugih obeležja i oznaka Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Nedelja solidarnosti

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELjA SOLIDARNOSTI” Član 1. Na poštanske pošiljke u …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke Nedelja solidarnosti Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE NACIONALNE STRATEGIJE ZA POBOLjŠANjE POLOŽAJA ŽENA I UNAPREĐIVANjE RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA PERIOD OD 2010. DO 2015. GODINE UVOD Vlada je donela Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) kao prvi korak ka poboljšanju položaja žena i uvođenju rodne ravnopravnosti („Službeni glasnik …

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENjU KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA Član 1. U Zakonu o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), u članu 4. stav 1. reč: „zavodskih” zamenjuje se rečju: „krivičnih”. Član 2. Član 6. menja se i glasi: „Zaposlene iz …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE Član 1. U Zakonu o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) u članu 2. stav 3. posle reči: „ je:” dodaje se reč: „AOFI”, a reči: „Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PREDLAGANjA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANjA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENjU DINAMIKE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata Pročitaj više »