oktobar 2015.

167. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2015. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

167. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

STRATEGIJU UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2020. GODINE Puna integracija srpske privrede u jedinstveno tržište Evropske unije koje danas čine tržišta 28 država članica, predstavlja jedan od strateških ciljeva Republike Srbije. Biti deo jedinstvenog tržišta znači imati otvoren pristup tržištu od preko 500 miliona potrošača i punu integraciju srpske privrede u …

Strategija unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US , 92/11 i 64/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D …

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, …

Uredba o izmeni Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih
u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Pročitaj više »

Uredba o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza

Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA Član …

Uredba o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza Pročitaj više »

Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o visini taksi, obveznicima plaćanja, kao i načinu plaćanja taksi za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – …

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA Član 1. U Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13 i 40/15 – dr. zakon), u članu 23. stav 1. tačka 2. posle reči: „(član 234. stav 3. Krivičnog zakonika);” dodaju …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova Pročitaj više »

Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja. Značenje pojedinih izraza Član 2. Pojedini izrazi koji se koriste …

Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju Pročitaj više »