februar 2016.

203. sednica Vlade Republike Srbije, 27. februar 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

203. sednica Vlade Republike Srbije, 27. februar 2016. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

Na osnovu člana 207. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O NAMENSKIM TRANSFERIMA U …

Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Obrazac 1. Naziv i adresa (ne popunjava se) ministarstva nadležnog za poslove energetike Datum obrade Datum odobrenja PRIJAVA O GODIŠNjOJ POTROŠNjI PRIMARNE ENERGIJE Podaci o privrednom društvu: Poslovno ime (naziv pod kojim privredno društvo posluje) Sedište (adresa) Matični broj PIB Šifra i naziv pretežne delatnosti Šifra okruga, matični broj opštine/gradai matični broj naselja Okrug: Opština/grad: …

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Prilog TABELA KONVERZIONIH FAKTORA Vrsta energije Energenti/Energija Jedinica Gustina Finalna energija (MJ/jedinici) Finalna energija(kWh/jedinici) Finalna energija(toe/jedinici) Primarna energija(toe/jedinici) | | | |A |B=A/3,6 |C=B/11630 |D=C/efikasnost | |Gorivo |Lignit |t |1,35 t/m3 |7.523 |2.090 |0,1797 |0,1797 | | |Sušeni lignit |t |1,35 t/m3 |17.600 |4.889 |0,4204 |0,4204 | | |Mrki ugalj |t |1,55 t/m3 |15.988 |4.441 …

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Obrazac 3. Naziv i adresa (ne popunjava se) ministarstva nadležnog za poslove energetike Datum obrade Datum odobrenja PRORAČUN GODIŠNjE POTROŠNjE PRIMARNE ENERGIJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA Na osnovu člana 10. stav 2. Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna …

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Obrazac 2. Naziv i adresa (ne popunjava se) ministarstva nadležnog za poslove energetike Datum obrade Datum odobrenja PRORAČUN GODIŠNjE POTROŠNjE PRIMARNE ENERGIJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U PROIZVODNOM SEKTORU Na osnovu člana 10. stav 1. Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su …

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE NA …

Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima) Pročitaj više »

202. sednica Vlade Republike Srbije, 25. februar 2016. godine

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o raspuštanju …

202. sednica Vlade Republike Srbije, 25. februar 2016. godine Pročitaj više »