ZAKLJUČCI

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu Pročitaj više »

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija, Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive …

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu Pročitaj više »

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine –

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. …

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine – Pročitaj više »

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine –

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. …

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine – Za period od 2017. do 2018. godine – Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 Pročitaj više »

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture, …

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2017. godinu Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 12. stava 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine Pročitaj više »