maj 2007.

6. sednica Vlade Republike Srbije, 31. maj 2007. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC I Razrešava se prof. dr sc. med. Radomir Pavlović dužnosti direktora …

6. sednica Vlade Republike Srbije, 31. maj 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan

Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 75/05), Vlada donosi UREDBU O KANCELARIJI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN 1. Sadržina Uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za Nacionalni investicioni plan (u daljem tekstu: Kancelarija) i …

Uredba o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O OSNIVANjU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva …

Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 123.tačka 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa članom 6. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENjA DIREKTNIH INVESTICIJA Član 1. U Uredbi …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja u periodu januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća i za popunu mladih višegodišnjih proizvodnih zasada voća za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća i za popunu mladih višegodišnjih proizvodnih zasada voća za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja i za popunu mladih višegodišnjih proizvoda zasada vinove loze i hmelja za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja i za popunu mladih višegodišnjih proizvoda zasada vinove loze i hmelja za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA …

Uredba o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za period januar-jun 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O OSNIVANjU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva …

Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine Pročitaj više »