februar 2008.

70. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2008. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST …

70. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta roba

Na osnovu čl. 5, 6, 16. i 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U o izmenama Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe Član 1. …

Uredba o izmenama Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta roba Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za podršku u sprovođenju poverenih poslova u poljoprivredi za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za podršku u sprovođenju poverenih poslova u poljoprivredi za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2008. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNO- PREHRAMBENE …

Uredba o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE VOĆARSKE I VINOGRADARSKE PROIZVODNjE …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE …

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2008. godinu Pročitaj više »