mart 2008.

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje delatnosti i podršku interesnom udruživanju zemljoradničkih zadruga u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje delatnosti i podršku interesnom udruživanju zemljoradničkih zadruga u 2008. godini Pročitaj više »

74. sednica Vlade Republike Srbije, 20. mart 2008. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E …

74. sednica Vlade Republike Srbije, 20. mart 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih vojnika i civilnih lica u vojsci Srbije i Crne Gore

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom član 196. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07), Vlada donosi U R E D B U O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O PLATAMA I …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih vojnika i civilnih lica u vojsci Srbije i Crne Gore Pročitaj više »

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2008. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i …

Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2008. godinu

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 …

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini Pročitaj više »

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi UREDBU O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ NABAVKU …

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz nabavku nove poljoprivredne opreme i mehanizacije, kao i iskopavanje bunara u funkciji navodnjavanja u 2008. godini Pročitaj više »

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Obrazac 2 OBRAZAC ZA OCENjIVANjE PROJEKTA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU Osnovni podaci o projektu: Podnosilac projekta   Naziv projekta   Sektor projekta   Tip projekta     1) Stepen opšteg uticaja i značaj projekta – maksimalan broj bodova 40 Stepen opšteg uticaja i značaj projekta I II III IV 1. …

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi Pročitaj više »

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Obrazac 3 AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE PROJEKTA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE NAPOMENA: Podaci u ovom izveštaju koji se pojavljuju i u prijavi projekta (npr. naziv projekta, sektor i tip projekta, informacije o ovlašćenom podnosiocu prijave projekta, o ovlašćenoj ili odgovornoj osobi, redni broj i naziv aktivnosti, redni broj i naziv rezultata itd.) moraju da …

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi Pročitaj više »