mart 2008.

75. sednica Vlade Republike Srbije, 27. mart 2008. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA …

75. sednica Vlade Republike Srbije, 27. mart 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA I …

Uredba o dopuni Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade

  Na osnovu člana 29. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),   Vlada donosi   U R E …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade

  Na osnovu člana 10. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),   Vlada donosi   U R E …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške razvoju pripadnika romske nacionalne zajednice za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške socijalno ugroženim, raseljenim i izbeglim licima za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj sela kroz specifičan program podrške socijalno ugroženim, raseljenim i izbeglim licima za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA …

Uredba o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2008. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), …

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2008. godinu Pročitaj više »