jun 2008.

88. sednica Vlade Republike Srbije, 19. jun 2008. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i …

88. sednica Vlade Republike Srbije, 19. jun 2008. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU …

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU …

Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2008. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

87. sednica Vlade Republike Srbije, 12. jun 2008. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i …

87. sednica Vlade Republike Srbije, 12. jun 2008. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Na osnovu člana 41v Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine

Na osnovu člana 28. stav 2. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i …

Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2008. do 2013. godine Pročitaj više »

86. sednica Vlade Republike Srbije, 5. juni 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA …

86. sednica Vlade Republike Srbije, 5. juni 2008. godine Pročitaj više »