april 2010.

Uredba o dopuni Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE …

Uredba o dopuni Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANjIMA REPUBLIKE SRBIJE Član 1. U Zakonu o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09), u članu 8. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase: „3) Orden Karađorđeve zvezde; 4) Sretenjski orden; ”. Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima Republike Srbije Pročitaj više »

253. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada …

253. sednica Vlade Republike Srbije, 29. april 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Beograd-Požega

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 81/09 – ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi, UREDBUO IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran, deonica Beograd-Požega Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika sa: – Posebnim bezbednosnim upitnikom za fizička i pravna lica – Upitnikom za fizička lica – Upitnikom za pravna lica

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U o obrascima bezbednosnih upitnika Član 1. Ovom uredbom propisuje se obrazac osnovnog bezbednosnog upitnika za …

Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika sa:
– Posebnim bezbednosnim upitnikom za fizička i pravna lica
– Upitnikom za fizička lica
– Upitnikom za pravna lica
Pročitaj više »

Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika sa: – Posebnim bezbednosnim upitnikom za fizička i pravna lica – Upitnikom za fizička lica – Upitnikom za pravna lica

Posebni bezbednosni upitnik za fizička lica Obrazac: PBU-1 oznaka stepena tajnosti: INTERNO PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA IME i PREZIME, kao i prethodna imena i prezimena JMBG Dugovi nastali usled finansijskih zaduženja ili preuzetih garancija Visina finansijskih obaveza Ime finansijske institucije Drugi podaci i činjenice, osim podataka navedenih u osnovnom bezbednosnom upitniku, koje fizičko lice čine …

Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika sa:
– Posebnim bezbednosnim upitnikom za fizička i pravna lica
– Upitnikom za fizička lica
– Upitnikom za pravna lica
Pročitaj više »