oktobar 2011.

Predlog zakona o rehabilitaciji

PREDLOG ZAKONA O REHABILITACIJI Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga, lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu ovog zakona: 1) na teritoriji Republike Srbije bez sudske ili administrativne odluke; 2) izvan teritorije Republike Srbije …

Predlog zakona o rehabilitaciji Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine automobila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona …

Uredba o izmeni Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O MERAMA ZA SPREČAVANjE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANjA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA Predmet Član 1. Ovom uredbom bliže se …

Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih
obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima
Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o osnivanju Instituta ratne veštine

Na osnovu člana 129. stav 1. Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama („Službeni list SRJ”, br. 80/94, 85/94, 74/99 i „Službeni list SCG”, broj 44/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o izmenama Uredbe o osnivanju Instituta ratne veštine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANREDNIM SITUACIJAMA Član 1. U Zakonu o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 111/09) u članu 1, članu 8. tačka 17) i članu 104. stav 1. tačka 4) posle reči: „upravljanje” reč: „u” briše se. Član 2. U članu 10. tačka 3) posle reči: „prati i”, dodaju …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI U Zakonu o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 63/09-US), u članu 7. stav 1. posle tačke 16) dodaje se tačka 16a) koja glasi: „16a) obezbeđuje smeštaj i ishranu;” U članu 10. stav 1. tačka 8) menja se i glasi: „8) zaštita državne granice;” Član …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora (unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA (UNAPREĐENJE OBJEKATA PRAVOSUDNIH ORGANA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Finansijski ugovor (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisan 20. oktobra 2011. godine u Beogradu i 25. oktobra 2011. godine u Luksemburgu u originalu na engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora (unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

Uredba o korišćenju strukturnih podsticaja za eradikaciju zaraženih voćnjaka i za eradikaciju zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U …

Uredba o korišćenju strukturnih podsticaja za eradikaciju zaraženih voćnjaka i za eradikaciju zaraženih, odnosno zapuštenih vinograda za 2011. godinu Pročitaj više »