maj 2012.

Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode „Titelski breg”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG” Član 1. Područje odseka …

Uredba o proglašenju specijalnog rezervata prirode „Titelski breg” Pročitaj više »

666. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. …

666. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi Pročitaj više »

Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brenda u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravak, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI Član 1. …

Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brenda u Republici Srbiji u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brendova u oblasti manifestacija i usluga u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravak, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDOVA U OBLASTI MANIFESTACIJA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI …

Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brendova u oblasti manifestacija i usluga u Republici Srbiji u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2012. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2012. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate Pročitaj više »