jun 2012.

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi prometa …

Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Na osnovu člana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ( „Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, …

Uredba o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Pročitaj više »

675. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jun 2012. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 61/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o …

675. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jun 2012. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 61/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredbu o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2012. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU …

Uredbu o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2012. godini Pročitaj više »

674. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA …

674. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2012. godine Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA Sadržina Uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za …

Uredba o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija Pročitaj više »

668. sednica Vlade Republike Srbije, 7. jun 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA …

668. sednica Vlade Republike Srbije, 7. jun 2012. godine Pročitaj više »