februar 2013.

53. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

53. sednica Vlade Republike Srbije, 28. februar 2013. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća Pročitaj više »

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

U R E D B U O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2013. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom …

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO –MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU Član 1. Potvrđuje se Regionalna konvencija o pan – evro – mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sačinjena u Briselu 15. juna 2011. godine, u originalu na engleskom jeziku. Član 2. Tekst Regionalne konvencije o pan – evro – mediteranskim preferencijalnim pravilima o …

Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), član 26. menja se i glasi: „Član 26. Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. ovog zakona dužan …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KANADSKE KOMERCIJALNE KORPORACIJE O STRATEŠKOJ EKONOMSKOJ SARADNJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji sačinjen u Halifaksu 15. novembra 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpisan 17. februara 2013. godine u Abu Dabiju, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o saradnji između …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

PREDLOG Z A K O NA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, sačinjen u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine, u dva originala na srpskom, arapskom i …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Pročitaj više »