avgust 2013.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018 (sa Zaključkom)

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije …

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018 (sa Zaključkom) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA Član 1. U Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12), član 2.menja se i glasi: „Član 2. Ministarstva su: Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo finansija; Ministarstvo spoljnih poslova; Ministarstvo odbrane; Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave; Ministarstvo privrede; Ministarstvo saobraćaja; Ministarstvo građevinarstva i urbanizma; Ministarstvo pravde …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA Član 1. U Zakonu o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), u članu 4. stav 1. posle reči: „pre dana podnošenja prijave za priznanje tog industrijskog dizajna,” dodaju se reči: „ili pre datuma priznatog prava prvenstva, ukoliko je ono zatraženo,” …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018 (sa Zaključkom)

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije …

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018 (sa Zaključkom) Pročitaj više »

89. sednica Vlade Republike Srbije 16. avgust 2013. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA I Imenuje …

89. sednica Vlade Republike Srbije 16. avgust 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA …

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 …

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima Pročitaj više »

Uredbu o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 72/09 ( dr. zakon, 88/10, 99,10, 57/11, 119/12 i 45/13 ( dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi, UREDBU …

Uredbu o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke Pročitaj više »