jul 2016.

233. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

233. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2016. godine Pročitaj više »

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju Liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju Liste označenih lica Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 Pročitaj više »

Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća

Na osnovu člana 40. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O MERILIMA ZA IMENOVANJE …

Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” Član …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

231. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

231. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2016. godine Pročitaj više »

Uredba o Planu hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju

Na osnovu člana 14. Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 66/15), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O …

Uredba o Planu hitnih mera pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

Na osnovu člana 75. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15) i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor Pročitaj više »