februar 2017.

39. sednica Vlade Republike Srbije, 20. februar 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

39. sednica Vlade Republike Srbije, 20. februar 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE …

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2017” Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi, UREDBU O IZMENAMA I …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE …

Uredba o izmeni Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017” Pročitaj više »

38. sednica Vlade Republike Srbije, 14. februar 2017. godine

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o …

38. sednica Vlade Republike Srbije, 14. februar 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji

Na osnovu člana 18. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji Pročitaj više »

Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu člana 10, člana 20, člana 22. stav 5, člana 28, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 59. stav 4, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. …

Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom Pročitaj više »

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Na osnovu člana 165. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I. UVODNI DEO Član 1. …

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika Pročitaj više »