jun 2017.

1. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2017. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE I Razrešava se Novak Nedić dužnosti Generalnog sekretara …

1. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZGLEDU, FORMI I SADRŽINI …

Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije Pročitaj više »

Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata

Na osnovu člana 54a stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 -dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i …

Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata Pročitaj više »

Uredba o Adresnom registru

Na osnovu člana 181. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 i 47/17-autentično tumačenje), člana 10. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 18/16) i člana 17. stav. 1 i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Uredba o Adresnom registru Pročitaj više »

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), …

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Šapcu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Šapcu Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije

Na osnovu člana 80. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O PODSTICAJNIM …

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Na osnovu člana 74. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika

Na osnovu člana 39. stav 7. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o dopuni Uredbe o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika Pročitaj više »