avgust 2004.

30. sednica Vlade Republike Srbije, 26. avgust 2004. godina

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I Razrešava se VLADIMIR GALIĆ dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i …

30. sednica Vlade Republike Srbije, 26. avgust 2004. godina Pročitaj više »

Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PREDLOG ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I. Osnovne odredbe Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja …

Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 18/03), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM Član 1. U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom («Službeni glasnik RS», br. 45/01, 45/02 i 19/03) …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije, Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU I DRUGIM SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE Član 1. U Uredbi o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 16/03, 91/03, 95/03, 117/03, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2004. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 i 64/03), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANjA „DEČIJE NEDELjE” U 2004. GODINI Član 1. Za vreme trajanja „Dečije …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2004. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima vršenja konverzije utvrđenih potraživanja i registraciji, načinu isplate i povlačenju obveznica izdatih po osnovu uplate deviznih sredstava Zajma za privredni razvoj

Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O USLOVIMA VRŠENjA KONVERZIJE UTVRĐENIH POTRAŽIVANjA I REGISTRACIJI, NAČINU ISPLATE I POVLAČENjU OBVEZNICA IZDATIH PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o uslovima vršenja konverzije utvrđenih potraživanja i registraciji, načinu isplate i povlačenju obveznica izdatih po osnovu uplate deviznih sredstava Zajma za privredni razvoj Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja obveznica Republike Srbije izdatih po osnovu Zajma za privredni razvoj pre isteka roka dospeća radi plaćanja određenih troškova

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE IZDATIH PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ PRE ISTEKA ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANjA ODREĐENIH TROŠKOVA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja obveznica Republike Srbije izdatih po osnovu Zajma za privredni razvoj pre isteka roka dospeća radi plaćanja određenih troškova Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Za razvoj sporta“

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „ZA RAZVOJ SPORTA“ Član 1. Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Za …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Za razvoj sporta“ Pročitaj više »

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi ZAKLjUČAK O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE I 1. Preporučuje se Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, Ustavnom sudu, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, …

Zaključak o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije Pročitaj više »