avgust 2005.

88. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2005. godine

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04), Vlada donosi R E Š E Nj E O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U …

88. sednica Vlade Republike Srbije, 25. avgust 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANjA I IZDAVANjA MARKICA, VOĐENjA EVIDENCIJA O ODOBRENIM …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finasiranje lokalne samouprave

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 17. stav 2. i čl. 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANjEM IGARA …

Uredba o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finasiranje lokalne samouprave Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug. Kancelarija je služba Vlade. Delokrug Kancelarije …

Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za saradnju s medijima (u daljem tekstu: Kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug. Kancelarija je služba Vlade. Delokrug Kancelarije …

Uredba o osnivanju Kancelarije za saradnju s medijima Pročitaj više »

Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade

Na osnovu čl. 27. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O KABINETU POTPREDSEDNIKA VLADE 1. Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Kabineta potpredsednika Vlade (u daljem tekstu: Kabinet). 2. Delokrug Kabineta Član 2. Kabinet obavlja stručne …

Uredba o Kabinetu potpredsednika Vlade Pročitaj više »

Uredba o Kabinetu predsednika Vlade

Na osnovu čl. 27. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O KABINETU PREDSEDNIKA VLADE 1. Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Kabineta predsednika Vlade (u daljem tekstu: Kabinet). 2. Delokrug Kabineta Član 2. Kabinet obavlja stručne …

Uredba o Kabinetu predsednika Vlade Pročitaj više »

Uredba o službama Vlade

Na osnovu čl. 31. i 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O SLUŽBAMA VLADE 1. Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom uređuju se pitanja koja su značajna za rad svih službi Vlade (u daljem tekstu: službe), izuzev Generalnog sekretarijata Vlade i kabineta predsednika i potpredsednika Vlade. 2. …

Uredba o službama Vlade Pročitaj više »

Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 55/05 i 71/05), Vlada donosi UREDBU O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE 1. Sadržina uredbe Član 1. Ovom uredbom određuju se delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za rad Generalnog sekretarijata Vlade (u daljem tekstu: Generalni sekretarijat). 2. Generalni sekretarijat …

Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade Pročitaj više »