jul 2007.

18. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jul 2007. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj …

18. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jul 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O REGRESU ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU I SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE …

Uredba o izmeni Uredbe o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2007. godinu Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA Član 1. U Uredbi o uslovima i …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2007. godinu

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 44/95 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2007. GODINU …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2007. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROJEKTE RAZVOJA PUTNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE …

Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture Pročitaj više »

Uredba o štrajku policijskih službenika

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 83/06), a u vezi člana 135. st. 1. i 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Vlada donosi O ŠTRAJKU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA Član 1. Ovom uredbom se bliže uređuje način organizovanja i sprovođenja štrajka (u daljem tekstu: prekid rada) policijskih …

Uredba o štrajku policijskih službenika Pročitaj više »

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),   Vlada donosi  U R E D B U  O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja   Član …

Uredba o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE O SOCIJALNOM OSIGURANjU Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Beogradu, 17. decembra 2006. godine, u originalu na srpskom jeziku i jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju Pročitaj više »