oktobar 2014.

59. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2014. godine

Na osnovu člana 38. stav 1, a u vezi sa članom 54. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š …

59. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2014. godine Pročitaj više »

Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014 – 2018. GODINE I. UVOD Dobro uređen i jedinstven sistem javnih nabavki obezbeđuje uslove …

Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije Pročitaj više »

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd – Niš

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 −US, 50/13 − US i 98/13 −US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd – Niš Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd (grafički prikaz pdf)

Na osnovu člana 214. stav 6. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u gradskoj opštini Zemun, grad Beograd (grafički prikaz pdf) Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (tabele 1, 2)

Na osnovu člana 24. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (tabele 1, 2) Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Pročitaj više »